Sürdürülebilirlik Kuralları

HiPP, uzun yıllardan bu yana sürdürülebilir yönetim alanında bir takım faaliyetler göstermeye devam etmektedir.

Aralarında organik üretim, CO2 açısından nötr üretim, ürünler için bir CO2 taban alanının örneksel olarak hesaplanması, kapsamlı geri dönüşüm, su, elektrik, atık, ısıtma için kaynak tüketiminin azaltılması, biyolojik çeşitliliğe yönelik önlemler ve CSR ile ilgili hedeflerimizden çoğuna ulaştık ve 2009 yılında bunları sistemli bir sürdürülebilirlik yönetimi çatısı altında birleştirdik. İşletme bünyesindeki çevre koruma faaliyetlerinin kesintisiz olarak iyileştirilmesi için hayata geçirmiş olduğumuz çevre yönetim ilkelerinin kapsamı, sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda geliştirilmiştir.

 

HiPP Şirketi

 • Çevre dostu teknolojiler kullanarak zararlı etkileri minimize etmektedir.
 • İşletmeden kaynaklanan çevresel etkileri sürekli olarak denetliyor, belgeliyor ve değerlendiriyoruz. Olası iyileştirmeleri ekonomik açıdan makul bir kapsamda olmak üzere en iyi teknolojiyi kullanarak hayata geçiriyoruz.
 • Çevreye yeni faaliyet, ürün ve metotlardan kaynaklı olarak getirilen yeni yükleri asgari düzeyde tutmaya çalışıyoruz. Bu nedenle olası çevresel etkileri peşin olarak değerlendiriyoruz.
 • Hedefimiz, kaynakların korunmasıdır. Bu bağlamda yenilebilir kaynakları, tükenebilir kaynaklara göre tercih ediyoruz.
 • Organik üretilmiş hammaddelerin dünya çapındaki en büyük işleyicisi olarak kullanılan hammaddelerin miktarını istikrarlı bir şekilde artırmayı taahhüt ediyoruz.
 • Ambalaj planlaması için malzeme miktarının mümkün olduğu kadar düşük tutulmasını, ikincil ve dönüştürülebilir ambalaj malzemelerinin payının azami düzeyde olmasını ve çok kere kullanılabilir sistemler gibi alternatifleri desteklemeyi bir görev olarak görüyoruz.
 • İşletme bünyesinde çevre korumanın hayata geçirilmesi yalnızca çalışanların desteğiyle mümkündür. Bu nedenle çalışanlarımızın sürdürülebilirlik bilincini bilgilendirmeler, eğitimler ve düzenli talimatlarla teşvik ediyoruz.
 • HİPP ürünlerinin ne şekilde doğayı koruyarak kullanılabileceği konusunda müşterilerimizi sürekli bilgilendiriyoruz.
 • Kamu ile diyalogta olmaya ve kamudan iletilen fikirlere büyük önem veriyoruz. Düzenli olarak çevre koruma aktiviteleri hakkında bilgilendirme yapıyoruz ve kamudan gelen fikir ve istekleri imkanlar dahilinde gerçekleştirme çabası gösteriyoruz.
 • Örneğin çevreye getirilebilecek yüklerin önlenmesi veya azaltılması için düzenli olarak resmi makamlarla temas halindeyiz.
 • Kapsamlı arıza yönetimi sayesinde kaza risklerini ve insan ile doğa üzerindeki zararlı etkileri asgari düzeyde tutuyoruz.
 • Kontrol sistemleri, çevreye yönelik hedeflerimizin gerçekleşmesini ve sürekli olarak en yeni bilgiler ışığında denetlenmesini ve gerektiğinde düzeltilmesini sağlamaktadır.
 • HİPP’de insan haklarına uyulması ne kadar doğalsa, çocuk ve zorunlu işçiliğin, ırk ayrımcılığının, bedensel cezalandırmanın, tacizin ve rüşvetin yasaklanması da o kadar doğal kabul edilir.
 • Sendika kurulmasına ve/veya üye olunmasına HİPP’de açık bir şekilde izin verilmektedir. Çalışanların temel ihtiyaçlarının ve serbest tasarruf edebilecekleri gelirlerinin temin edilmesi amacıyla tazminatlar, fazla mesai ödemeleri ve sosyal hizmetler asgari yasal standartlara uygundur.
 • İş güvenliğini ve çalışanların sağlığının işyerinde korunmasını en az ulusal kanuni hükümler çerçevesinde bağlıyoruz ve çalışma şartlarının sürekli olarak iyileştirilmesini destekliyoruz.
 • HiPP biyolojik çeşitliliğin korunmasını ve sürdürülebilir, yaşamaya değer bir geleceğin korunması için girişimlerde bulunur.
 • Aynı şekilde tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar da dolaysız ve dolaylı olarak (örneğin önceki tedarikçiler, lojistik hizmeti sağlayıcıları, bertaraf etme kuruluşları gibi) bu ilkelere uyma konusunda yükümlülük altına sokulmaktadır.