Biyolojik Çeşitlilik

Türler ve Ekolojik Sistemler Bizim Korumamıza Muhtaçtır

İklim değişikliğinin yanı sıra biyolojik çok çeşitliliğin korunması insanlığın en önemli görevlerinden birisidir, zira dünya çapında yaşanmakta olan tür kayıpları alarm seviyesine ulaşmış durumdadır: ekolojik sistemlerin yüzde 60’ının hasar gördüğü ve memeli hayvan türlerinin yüzde 20’sinin soylarının tükenmesi tehdidiyle karşı karşıya bulunduğu kabul edilmektedir. Geçtiğimiz altı yıl içinde her ay bir türün soyu tükendi. Yaşam alanlarının, türlerin ve genlerin kaybına bağlı olarak doğa fakirleşmektedir ve insanlığın yaşam temeli tehdit altındadır.

Der Ehrensberger Hof - Çiftliği

Üreticilerimiz için model olarak iktisadi bir örnek işletmenin denenmesi.

Costa Rica'da Doğal Muz Ağaçları

Costa Rica ormanlarında organik muz ağacı

Geri dönüşümlü kağıt

Geri dönüşümlü kağıt kullanımı, ormanların korunmasını sağlar.

Hava ve suyu koruma

Özenli ve enerjiyi verimli kullanan üretim yöntemleriyle

Biyoçeşitlilik

Hipp “ Biyolojik Çeşitlilik in Good company” girişiminin bir üyesidir.Bu girişim ağırlıklı olarak Alman, Japon ve brezilya kökenli şirketlerin Biyolojik çeşitliliği koruyarak doğayı ve toplumu korumak amaçlı bir kuruluştur.

HiPP'in Biyoçeşitlilikle ilgili faaliyetleri

Hipp biyolojik çeşitliliğin yanında olmayı ve yeşil gen teknolojisinin ( gdo teknolojisi ) karşısında durmayı görev edinmiştir.