Biyolojik Çeşitlilik

Türler ve Ekolojik Sistemler Bizim Korumamıza Muhtaçtır

İklim değişikliğinin yanı sıra biyolojik çok çeşitliliğin korunması insanlığın en önemli görevlerinden birisidir, zira dünya çapında yaşanmakta olan tür kayıpları alarm seviyesine ulaşmış durumdadır: ekolojik sistemlerin yüzde 60’ının hasar gördüğü ve memeli hayvan türlerinin yüzde 20’sinin soylarının tükenmesi tehdidiyle karşı karşıya bulunduğu kabul edilmektedir. Geçtiğimiz altı yıl içinde her ay bir türün soyu tükendi. Yaşam alanlarının, türlerin ve genlerin kaybına bağlı olarak doğa fakirleşmektedir ve insanlığın yaşam temeli tehdit altındadır.