Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik, bir yaşam tarzı gerektirir ve insan yaşamını oluşturan doğal kaynakların aşırı kullanılmaması hatta yok edilmemesini şart koşar. Bu ifadenin arkasındaki anlayış yüzlerce yıl önce ormanlarda tanımlanmıştır. Yalnızca aynı miktarda tekrar yetişebilecek kadar odunun kesildiği ve odunun asla tamamen tüketilmediği ve gelecek nesiller tarafından da kullanılabilecek halde bırakıldığı bir fayda biçimini tanımlamaktadır.

Bir şirket felsefesi olarak sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik üç konu arasındaki doğru dengedir: ekoloji, ekonomi ve sosyal yönler.

Şirketin organizasyonunda sürdürülebilirlik

Şirketin tüm alanları, bu hedeflerin geliştirilmesi ve uygulanması için faal bir şekilde çalışan kendi sorumlu sürdürülebilirlik temsilcisi olacak şekilde tasarlanmıştır.

Biyolojik Çeşitlilik

Biyolojik çok çeşitlilikte dünya çapında verilen kayıplar endişe verici boyuta ulaştı. Aynısı insan eliyle binlerce yıldan bu yana yapılmakta olan yetiştiriciliğin yarattığı yararlı bitki ve yararlı hayvan çeşitliliğini etkilemektedir.

Türüne Uygun Hayvan Yetiştiriciliği

Organik hayvancılığın en önemli unsurlarından biri hayvanları türlerine uygun ortamlarda yetiştirip, beslemektir.

Çevre ve İklimin Sürdürülebilir Korunması

Çağımızın en önemli görevlerinden birisi iklimin ve atmosferin korunmasıdır. Hipp yıllardır sürekli olarak tutarlı çevre yönetimi ile enerji ve hammadde tasarrufu sağlamaktadır.

Koruma

Kendimize çevre için iddialı hedefler belirledik.

Sürdürülebilir ürünler çocuklarımızın geleceğini garanti ediyor

" Yaşam için yemek" yapıyoruz. HiPP uluslararası bir bebek maması üreticisidir. Buna göre, sağlıklı, üstün kaliteli bebek mamalarının ekolojik üretimi için özel bir sorumluluk sahibidir.