Skip to main content

Web Hizmetlerinizin ve HİPP Bebek Kulübü Kullanımına İlişkin Genel Kullanım Şartları

İnternet Sayfamızın Değerli Ziyaretçileri

Takip eden sayfada web sitemizde bulunan teklif ve yayınlara ilişkin spesifik kullanıcı bilgileri yer almaktadır. Bizimle iletişime geçme ve irtibatta kalma olanağından yararlanmanız bizi memnun edecektir. Tekliflerimizden yararlanırken lütfen aşağıdaki kurallara dikkat ediniz. Kişisel bilgilerinizin güvenilir bir şekilde kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorsanız, bunun için veri koruma beyanına na bakınız.

1. Genel Şartlar

Aşağıdaki kullanım şartları bilgilendirme mektuplarının, Bebek Kulübü'nün, şans oyunlarının, tüm iletişim formlarının ve hipp.com.tr adresindeki online mağazanın dünya çapındaki kullanımı için geçerlidir. Bu kullanım şartları istenildiği zaman işletmecisi olan HİPP Grubu tarafından tek yönlü olarak değiştirilebilir. Kullanıcı Genel Kullanım Şartlarının en güncel sürümü hakkında ana sayfa üzerinden bilgilendirilir ve bunun ardında bildirimi takip eden iki hafta içinde Bebek Kulübü'ndeki değişikliklere itiraz hakkına sahip olur. Bu durumda itiraz eden kullanıcının kişisel bilgileri ve erişim bilgileri otomatik olarak silinir. İşletmeci kullanıcıyı ayrıca bu itiraz etme imkanıyla ve iki haftalık süreyle ilgili değişiklik durumunda da bilgilendirecektir. Kullanıcının başta herhangi bir tazminat hakkı olmak üzere başka bir hakkı oluşmaz. Her kayıt işlemiyle ve bunu takip eden kullanımla birlikte kullanıcı genel kullanım şartlarının güncel sürümünü tüm kapsamıyla kabul etmiş sayılır. 

2. HİPP Bebek Kulübü Özel Kullanım Şartları

Bebek Kulübü kaydı sırasında kullanıcının reşit olması ve kayıt ara yüzünde istenilen bilgileri gerçeğe uygun şekilde girmesi ve aktarması gerekmektedir. Kendisi bunu taahhüt eder. Kayıt yapılmasına dair kanuni bir hakkın bulunmaması nedeniyle işletmeci herhangi bir gerekçe göstermeden kayıt yapılmasına reddetme hakkına sahiptir. Kullanıcı, kullanıcı bilgilerinde daha sonra meydana gelecek tüm değişiklikleri Online Profilini güncelleyerek bildirmek zorundadır. Her kullanıcı yalnızca bir kere kayıt yaptırabilir ve yalnızca bir kullanıcı profil oluşturabilir. İşletmeci belirli kullanıcıların kimlik sahteciliğinden ve muhtemel yanlış bilgiler ile güncel olmayan bilgilerden sorumlu değildir.

Başarılı giriş yapılmış olmasının teyit edilmesinden sonra kullanıcıya istediği kayıtlı bölümün tüm tekliflerinden bilgi edinme imkanı sağlanır. Bu yalnızca kullanıcının erişebileceği bölümler için de geçerlidir. İşletmeci arz ve hizmetleri istediği zaman önceden ihbarda bulunmaksızın değiştirme, kapsamını genişletme veya iptal hakkını saklı tutar. Kullanıcı kayıt sırasında kişisel bir parola ve bir kullanıcı adı belirler ve bunlar sayesinde korunmuş alanlara erişim sağlar. Bu bilgilerden kendisi sorumludur ve bunların suiistimal edilmesi için onları itinalı bir şekilde saklamak zorundadır. İşletmecinin bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Parolanın kaybedilmesi veya suiistimal edilmesi halinde işletmecinin gecikmeksizin yazılı olarak bilgilendirilmesi gerekir. Kullanıcı suiistimal konusunda kusurunun bulunmadığını kanıtlayamadığı sürece üçüncü kişilerin her türlü suiistimalinden sorumludur. Kullanıcı adı ilke olarak serbestçe seçilebilir ancak Alman kanunlarına aykırı olmamalıdır. Özellikle de üçüncü kişilerin haklarının ihlal edilmesi, ahlaka aykırı veya kodlanmış isimlerin kullanılması veya söz konusu içarik harici kişilerce doğrudan görülemese bile isim seçiminde aşırıcılık ifade eden isimlerin kullanılması yasaktır. Bu hizmetlerin ticari amaçlı kullanımı da yasaktır. HİPP Grubu kayıtlı üyelerine düzenli olarak bebeğin yaşına uygun elektronik postalar gönderir. Bu elektronik postaların (bilgilendirme mektupları ile düzenli gebelik veya annelik mektupları) gönderimi istenildiği zaman gerekçe gösterilmeden kullanıcı tarafından iptal edilebilir.

3. Yarışmalar İçin Özel Şartlar

Farklı şans oyunlarına yalnızca reşit olanlar katılabilir. Şans oyunlarının gerçekleştirilmesine ilişkir bir hukuki hak bulunmamaktadır; nakit ödüller konulmadığı sürece nakit ödeme yapılmaz. HİPP Grubu çalışanları ve onların aile fertleri şans oyunlarına katılamazlar. Şans oyununun bir girişim partneriyle ortak düzenlenirse söz konusu partner işletmenin çalışanları ile onların aile fertlerinin katılması da mümkün değildir. Katılımcı bilgileri üçüncü kişilere satılmaz, ödünç verilmesi veya başka şekilde amaç dışı kullanılmaz.  

4. Fotoğraf Yarışmaları İçin Özel Şartlar

Fotoğrafı yükleyen kullanıcı, yüklenen fotoğraf üzerindeki haklara sahip olduğunu beyan eder ve yarışmanın sonunda HİPP tarafından e-mail yoluyla katılımının başarısı hakkında bilgilendirilmeyi kabul eder. Fotoğrafı yükleyen kullanıcı fotoğraf yarışmasına katılabilmek için HİPP’in bilgilerini arşivlemesini ve gönderilen fotoğrafların fotoğraf yarışması çerçevesinde HİPP tarafından kullanılmasını kabul eder. Katılımcı kazanan bilgilerinin ödüllerin gönderilmesi amacıyla yarışma partnerlerine gönderilebileceğini kabul eder. Bunun dışında üçüncü taraflara herhangi bir bilgi iletilmeyecektir. Fotoğraflar ahlaka aykırı ve Alman kanunlarını ihlal eder nitelikte olamaz. Özellikle de tahrik edici, aşırıcılık içeren veya hakaret nitelikli görüntülerden imtina edilmelidir. İşletmecinin bu konuda da bir yayınlama yükümlülüğü bulunmamaktadır. Aykırı davranış halinde kullanıcılar derhal ihraç edilir ve gerektiğinde cezai takibat başlatılır. Yüklenen fotoğrafların kullanım hakları yükleyen kullanıcıya ait kalır.