Motor Becerilerinin Gelişmesi

Burada, ilk 12 ay içinde motor becerilerinin hangi gelişim aşamalarının gerçekleştiğini size anlatacağız.

Unutmayınız: Her çocuk kendi bireysel süresinde gelişir. Eğer bebeğinizin gelişimi ile ilgili şüpheleriniz varsa lütfen pediatristinize başvurunuz.

Yeni doğan

Bilinçsiz refleksler ve tepkiler, hala çok baskındır. Eğer bebeğinize bir parmak uzatırsanız derhal tutacaktır. Eğer ayak tabanına dokunursanız küçük ayağı birşeyi kavramak istermiş gibi bükülecektir.

Birinci Ayda

Bebek karnı üzerinde yatarken başını kaldırmaya başlar. İlk seferinde çok kısa bir süre ve çok fazla efor harcayarak bunu yapar ama zaman geçtikçe daha fazla süreklilik kazanır. Bebek elini emmek için ağzına götürmeye başlar.

İkinci Ayda

Bacaklar artık sürekli bükülü değildir. Eğer bebek sırtüstü yatıyorsa bacaklarıyla oldukça güçlü tekmeler atarlar. Yüzüstü yatarken artık başlarını 45 derece kaldırabilirler. Eğer bebeği oturması için kaldırırsanız başını 5 saniyeye kadar tutabilecektir.

Üçüncü Ayda

Çocuk yüzüstü yatarken başını kaldırdığında kendisini alt kolları ile destekler. Artık yan dururken sırtüstü dönebilir. Yumruk sıkma refleksi yumuşamaya ve daha bilinçli kavramaya başlar.

Dördüncü Ayda

Eğer bebeğinizi oturtursanız hala onu desteklemeniz gerekir. Başlarını her iki tarafa da rahatça çevirebilirler. Kollarıyla kendilerini desteklemede ve vurma konusunda artık oldukça deneyimlidirler. Gözleriyle uzakta olan nesneleri takip ederler ve onlara ulaşmaya çalışırlar.

Beşinci Ayda

Bebeğiniz kuru zeminde yüzer; karınları üzerinde bir yandan bir yana dönerler. Eğer dik oturtursanız ayağını yere karşı koyacaktır. Oyuncakları ağızlarına götürür ve bir elden diğerine geçirirler.

Altıncı Ayda

Artık bebeğiniz uzayan ön kolu ile kendisini destekleyebilir. Sırtüstü yatarken sola veya sağa dönebilir. Ayaklarıyla oynamaya bayılırlar. Siz oturttuğunuzda kendilerini kolları ile önden destekleyecek ve oturur vaziyette kalacaklardır.

Yedinci Ayda

Artık bebeğiniz tam olarak kendi kendine oturabilir. Sırtüstü pozisyondan yüzüstü pozisyona yardım almadan dönebilir. Eğer yere oturtursanız zıplama hareketleri yapar. Sırtüstü yatarken topuklarını ağızlarına götürmeye çalışırlar.

Sekizinci Ayda

Bebeğiniz bebek bisküvilerini veya ekmek kırıntılarını elleriyle ağzına götürmeye ve yemeye başlar. Bu, ilk küçük dişin büyümesi için iyi bir egzersizdir. Yardım almadan sırtüstü pozisyondan yüzüstü pozisyona dönebilirler ve emeklemeye başlarlar: kendilerini ön kolları ile destekledikleri bir pozisyonda kendilerini ileri çeker ve daha sonra bacaklarını sürüklerler.

Dokuzuncu Ayda

Artık bebeğiniz yardım almadan etrafta dolanabilir. Tüm evde büyük beceriyle emekleyebilirler. "Makas hareketini" yapmayı öğrenmiştir, yani küçük nesneleri başparmak ve işaret parmağı arasında tutabilirler. Eğer her iki bacağını tutarsanız yaklaşık 1 dakika boyunca sağlam bir şekilde ayakta durabilirler. 

Onuncu Ayda

Eğer kendini destekleyebiliyorsa çocuğunuz oturur pozisyondan ayakta duruş pozisyonuna geçecektir. Bir şeye tutunarak kısa bir süre ayakta durabilirler. El ve ayakları üzerinde sallanma hareketi yapabilirler ve emeklemeyi terk etmenin ilk sinyallerini verirler. Artık bebek tek başına göbeği üzerine yatarken oturabilir.

On Birinci Ayda

Artık bebeğiniz emekleme konusunda bir uzmandır. Kendilerini istedikleri yere çekebilirler ve sizin ellerinizi tutarak ilk adımlarını atabilirler. Eğer bir şeye sağlam tutunabilirlerse ayakta durabilir ve düşmeden tek ayaklarını bile kaldırabilirler bu yürümek için önemli bir beceridir.

On İkinci Ayda

Bir elinizi tutarak artık bebeğiniz yürüyebilir. Çocukların en hızlısı kendi bağımsız adımlarını atabilirler. Çocuğunuz ayakta dururken nesneleri alacak ve diğer eliyle de başka birşeye tutunacaktır. Oturma ve emekleme pozisyonları arasında çok kolayca geçiş yapabilir.