Bir şirket felsefesi olarak sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik üç konu arasındaki doğru dengedir: ekoloji, ekonomi ve sosyal yönler.

Eğer çevremizi, sosyal yaşamlarımızı ve ekonomimizi sürdürülebilir bir şekilde tasarlarsak bir geleceğimiz olur ve gelecek nesillere yaşanmaya değer bir çevre bırakabiliriz. Yaptığımız her şeyin verilen çerçeve şartlarına göre sonsuza kadar süreceğini varsayarak sürdürülebilir bir şekilde davranmalıyız.