Tiroid bezi için İyot

İyot neden bu kadar önemli?

İyot, vücudun tüm metabolizması için özel bir öneme sahiptir ve özellikle de vücuttaki enerji dengesini düzenleyen tiroid bezi hormonları için önemlidir ve bu yüzden fizikselin yanı sıra zihinsel gelişimde de etkilidir. Ve bu hormonlar iyota bir "yakıt" olarak gereksinim duymaktadır. İyot eksikliğnde tiroid bezi genişler – görülür hale gelir ve guatr meydana gelir. 

DSÖ'ye (Dünya Sağlık Örgütü) göre Almanya, günümüzde iyot eksikliğinin sorun olduğu bölgeler arasında gelmektedir. Bu hâlâ çok bilinmemektedir ve iyotun metabolizma için önemi henüz tam olarak anlaşılamamıştır. 

Tiroid bezi hormonlarının oluşumu gebeliğin 12'nci haftasından itibaren başladığı için annelerin yeterli miktarda iyot almaya dikkat etmeleri çok önemlidir. Yalnızca kendi gereksinimlerini değil; gebeliklerinden dolayı artan iyot gereksinimlerini de dikkate almalıdırlar. 

İyot Kaynakları

Genel olarak denizden çıkan her şey iyot açısından zengindir. 200 gramlık bir porsiyon Morina Balığı ya da 100 gram Mezgit günlük gereken miktar olan 230 µg'ı sağlamaktadır. Diğer bir iyot kaynağı da iyotlu sofra tuzudur. Gebelik ve emzirme sırasında iyotun yeterli miktarda alınması bebeğinizin sağlığı için şiddetle önerilmektedir. İyotun optimal bir şekilde alınması, yalnızca besinlerin bilinçli bir şekilde alınması ile mümkündür.

Eksiklik Belirtileri

Gebelik sırasında iyot eksikliği bebeğin fiziksel ve zihinsel gelişiminde olumsuz  etki yaratabilir. Ancak bununla sınırlı değildir: İyot eksikliği ilerki yaşlarda çocuğun, duymakonuşma problemleri yaşamasına neden olabilir.