Dr. Hans Müller: Organik tarımın ruhani lideri

Dr. Hans Müller 1892 yılında Bern Kantonu'nda doğmuştur. Burada altı kardeşiyle birlikte Emmental vadisindeki bir çiftlikte büyüdü. 30’ların başına kadar Müller bir öğretmen olarak çalıştı. Çiftçilerin ailelerinde şahit olduğu sorunlar ve bununla alakalı toplumsal sorunlar onun siyasete girmeye karar vermesine neden oldu.

Siyasi çalışmalarıyla ilgili olarak, Ulusal Meclisteki 19 yıllık hizmetiyle birlikte Dr. Hans Müller, kırsal varlığın temel sorunlarının siyasi bir seviyede çözülemeyeceğine ancak çiftçilerin kendilerine yardımcı olabileceğine ikna oldu.

Temel olarak küçük çiftliklere ve bunların nasıl korunabileceğine odaklandı. Dr. Hans Müller, konvansiyonel tarımın reddedilmesinde, masrafların düşürülmesi ve toprak biyotasının korunmasında ve yüksek kaliteli ürünlerin üretilmesinde kırsalın kendi kendine yardım edebileceğini gördü.

Karısı Dr. Marie Müller ve doktor, bakteriyolog ve toprak bilim adamı Dr. Hans Peter Rusch ile birlikte organik-biyolojik kültivasyon yöntemini geliştirdi.

Bu üç kişilik ekipte Dr. Hans Müller, karısı tarafından test edilen bilimsel yenilikleri ve Rusch tarafından elde edilen bakteriyolojik araştırma bulgularını kırsal uygulamalara adapte etme görevini üstlendi.

Yeni yöntemleri ile İsviçre tarımına ve ötesine yeni hareketler getirdiler. Yine İsviçre’de Rudolf Steiner tarafından geliştirilen biyo-dinamik yönteme benzer bir şekilde organik biyolojik tarım da diğer ülkelere yayıldı.