Mikroplastik: Küçük parçacıklar – Büyük etkiler

“Mikroplastik” kavramı çevrenin korunmasıyla ilgili tartışmalarda gittikçe daha sık duyulmaya başlanmıştır. Peki bu kavramın ardında saklanan nedir? Size yanıtını açıklayalım … 

Mikroplastik Nedir?

HiPP Babysanft ve HiPP Mamasanft serisi hiç bir zaman mikroplastik içermemiştir. 

„Mikroplastikler“ 5 milimetreden küçük olan çözünmemiş katı parçacıklardır. „Primer“ ve „Sekonder“ olmak üzere iki çeşit mikroplastik vardır: 

Primer (Birincil) Mikroplastik bazı üreticiler tarafından bilinçli olarak kozmetik ürün bileşeni olarak kullanılmaktadır. Genellikle talaş şeklinde diş macunlarında, peeling ürünlerinde veya duş jellerinde bulunmaktadır. 

Sekonder (İkincil) Mikroplastik ise büyük plastik parçalarının ufalanmasıyla elde edilir. Mikroplastik bu şekilde örneğin naylon poşetlerin artıkları yoluyla denize ulaşmaktadır. 

Buna göre „primer“ ve „sekonder“ kavramları mikroplastiğin kaynağını ifade ederler. 

Katı mikroplastik yoluyla çevre kirliliği

Sıvı Polimerler Nedir?

Sıvı polimerler sentetik olarak üretilmiş plastiklerdir. Ancak bunlar kozmetik ürünlerde mikroplastik gibi partikül oluşturmayıp, sıvı halde bulunurlar. Sıvı polimerler kozmetik ürünlerde muhtelif görevleri yerine getirirler ve bugüne kadar örneğin: 

• bir şampuanın jel kıvamı için kıvam arttırıcı olarak 

• cilt üzerinde hoş bir his yaratacak film tabaka oluşturucu olarak sıklıkla kullanılmıştır.

HiPP Babysanft ve HiPP Mamasanft serisi hiç bir zaman sıvı polimer içermemiştir.

Mikroplastik ile Sıvı Polimerler arasındaki fark nedir?

„Mikroplastik“ ve „Sıvı Polimer“ kavramları toplumsal tartışmalarda sıkça eşit anlamlı olarak kullanılmaktadır. Ancak mikroplastik daima katı madde anlamındadır. Bunların şekli daima farklı olabilir (5 mm’den küçük yuvarlak veya uzun partiküller ya da ince elyaflar). Buna karşın sıvı polimerler bir kozmetik ürünün içinde asla katı madde olarak değil de daima çözünmüş veya emülsifiye edilmiş halde bulunur. 

Mikroplastik ve Sıvı Polimerler çevre kirliliğine nasıl sebep olurlar?

Katı mikroplastiklerin yanı sıra sıvı polimerler de biyolojik olarak ayrışamadıkları ya da çok zor ayrıştıkları için sık sık toplumsal tartışma konusu olmaktadır. Duş jeliyle veya şampuanla birlikte suyla karışarak arıtma tesislerine ulaşan mikroplastiklerin ve sıvı polimerlerin büyük bir kısmı arıtma çamuruna bağlanmaktadır. Krem ve losyonlarda kullanılan mikroplastikler ve sıvı polimerler cildin temizlenmesinden veya giysilerin ve kullanılmış havluların yıkanmasından sonra aynı yolla çevreye bulaşırlar. 

HiPP ürünlerinde sıvı polimerler?

Sağlığın ve çevrenin korunması bizim birinci önceliğimizdir. Çözünmüş veya emülsifiye edilmiş polimerlerle ilgili olarak elimizde çevre kirliliği gibi sorunlara işaret edebilecek herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak bunlar biyolojik olarak ayrışabilir ve geri dönüştürülebilir nitelikte değildir. Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakabilmek için HiPP ürünlerinde sıvı polimerler kullanılmaz. 

Yeni:

Bu mühürle işaretlenmiş olan ürünler ister katı ister sıvı halde olsun hiç bir şekilde mikroplastik içermemektedir.