Mikroplastik: Küçük parçacıklar – Büyük etkiler

Mikroplastik terimi, çevre korumasına ilişkin tartışmalarda giderek daha sık gündeme geliyor. Peki, mikroplastik nedir? Bu soruyu cevaplayacağız…

Mikroplastik nedir?

HiPP Babysanft veya Mamasanft cilt bakım ürünlerimizin hiçbiri hiçbir zaman mikroplastik içermemiştir ve içermeyecektir.
Mikroplastik terimi, 5 milimetreden daha küçük olan çözünmemiş katı parçacıkları ifade eder. Bunlar ya birincil ya da ikincil mikroplastiklerdir:

  • Bazı üreticiler kasıtlı olarak birincil mikroplastikleri kozmetik ürünlerde bileşen olarak kullanmaktadır. Bunlar genellikle diş macunu, kese veya duş jellerinde aşındırıcı parçacıklar olarak kullanılır.
  • İkincil mikroplastikler ise daha büyük plastik döküntülerin parçalanması sonucu ortaya çıkar. Bunun bir örneği, mikroplastiklere dönüşerek denizlerimizi ve okyanuslarımızı kirleten plastik poşetlerdir.

Dolayısıyla "birincil" ve "ikincil" terimleri mikroplastiklerin kökenini ifade etmektedir.

Katı mikroplastiklerden kaynaklanan çevre kirliliği

Sıvı polimer nedir?

Sıvı polimerler sentetik olarak üretilen plastiklerdir. Mikroplastiklerin aksine, bu polimerler kozmetik ürünlerde katı partikül olarak değil ürünün sıvı bileşenleridir. Sıvı polimerler kozmetiklerde (HiPP ürünlerinde kullanılmaz) yaygın olarak kullanılmaktadır ve aşağıdaki gibi farklı amaçlara hizmet etmektedir.

-Jel kıvamında bir şampuan için viskozitenin artırır.

-Cilt üzerinde bir film oluşturarak yumuşak ve esnek bir his verir.

Mikroplastik ve sıvı polimer arasındaki fark nedir?

Kamuoyu açıklamalarında, mikroplastik ve sıvı polimer terimleri sıklıkla eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Fakat, mikroplastikler mikro boncuklar veya ince lifler (5 mm'den küçük) gibi farklı formlardaki katı parçacıklardır. Sıvı polimerler ise kozmetikte hiçbir zaman katı halde bulunmazlar, her zaman bir çözelti veya emülsiyon halindedirler.

Mikroplastik ve sıvı polimerler çevre kirliliğine nasıl sebep olurlar?

Katı mikroplastiklere ek olarak, sıvı polimerler de sadece biyolojik olarak parçalanabildikleri ya da hiç parçalanamadıkları için kamuoyunda giderek daha fazla tartışma konusu olmaktadır.

Vücut yıkama suyu veya şampuandaki mikroplastik ve sıvı polimerlerin çoğu durulanır ve atık suyla birlikte arıtma tesislerine girerek kanalizasyon çamurunda tutulur.

Ayrıca krem ve losyonlarda kullanılan mikroplastikler veya sıvı polimerler, cilt temizlendikten veya giyilen kıyafetler ya da kullanılan havlular yıkandıktan sonra çevremize karışabilir.

HiPP ürünlerinde sıvı polimerler?

Sağlığın ve çevrenin korunması en önemli önceliğimizdir. Çözünmüş veya emülsifiye polimerlerle ilişkili çevresel sorunlara işaret eden herhangi bir veriden haberdar değiliz. Ancak, biyolojik olarak parçalanabilir olmadıkları için, ihtiyati bir önlem olarak gelecekte bunları kullanmamayı tercih ediyoruz.

YENİ

Bu mührü taşıyan ürünler mikroplastik içermez; ne katı ne de sıvı halde!