Skip to main content

Gürcistan

Gürcistan Karadeniz’in doğu kıyılarında bulunur, Avrupa ve Asya sınırı arasında ve çoğunlukla dağlıktır. Büyük Kafkas Dağları kuzey sınırını ve Küçük Kafkasya güney sınırını oluşturur. Aralarındaysa bir sürü nehriyle beraber Kura-Aras Havzası bulunur. Karadeniz’deki ve civardaki kıyı bölgelerindeki iklim subtropiktir. Ülkenin doğusunda iklim az yağışla ama güçlü sıcaklık dalgalanmalarıyla beraber kıtasaldır. En önemli tarım alanları Kura-Aras Havzası’ndadır. Sebzeler ve HiPP organik elmaları bu havzada yetişir.