Skip to main content

Menşei hakkında

HiPP organik sığır eti sadece Almanya, Avusturya, İrlanda ve Polonya’da yetiştirilen hayvanlardan gelir. Burada, bütün hayvanlar yeterli otlatma zamanına sahiptir. Otlaklarımız öncelikli olarak yıllardır yeşil, bazıları daha az verimli topraklarda, bazıları da dağlık araziler üzerindedir. Biyolojik çeşitlilik bu toprakların hassas kullanımıyla desteklenir. Gelişmiş habitatlar sığırlarımızın normal davranışsal aktivitelerini gerçekleştirmesini sağlar: sürüler halinde beraber yaşarlar ve ne zaman ve nasıl otlamak istediklerine veya dinlenmek istediklerine karar verirler. Beslenmek için yeterli miktarda uzun ömürlü çimen ve bitki bulabilirler. Sadece kışın ve ihtiyacı olan zamanlarda ek olarak samanla ve yemle beslenirler.