Skip to main content

Büyükbaş hayvancılık hakkında

HiPP ürünleri sadece sütten kesilmemiş hayvancılıktan gelen eti içerir. Bu anne ineklerin sağılmadığı ve onun yerine buzağılarını yetiştirdiği anlamına gelir. Hayvanlar yılın büyük çoğunluğunu buzağıların, ineklerin ve yetişkin damızlık boğaların beraber otladığı yerde; otlaklarda geçirirler. Bu doğal çoğalmayı sağlar. Genel olarak, organik buzağılar da otlaklarda doğar ve anneleriyle kalırlar. “Ergenliklerine” gelene kadar diğer buzağılarla beraber sürüde kalırlar.