Skip to main content

Biliyor muydunuz?

Bir inek midesinin toplam kapasitesinin bir küvete eşit olduğunu?

Ancak yetişkin bir insanın midesi 1.2 ile 1.6 litre aralığındadır. Bu da midemizin bir ineğinkinden 100 kat daha küçük olduğu anlamına gelir. Bir ineğin midesi işkembe, retikulum, kırkbayır ve şırdan olmak üzere dört bölümden oluşur ve toplam 140 litre kapasitelidir. Bu yapı ineklerin geviş getirmesini ve çimendeki selülozu da sindirmesini sağlar. Selüloz insan ve birçok mikroorganizma tarafından sindirilemez.