Skip to main content

Çeşitlilik hakkında

Dünyada 1.400 civarında farklı mango çeşidi var. HiPP temel olarak üç tanesini organik ürünleri için kullanır: Alphonso, Magdalena River ve Kesar. Biz mangoları yetiştikleri ülkelerde işleriz böylece kabuk ve taş gibi atıkları daha az taşırız.