Skip to main content

Türkiye

Türkiye hakkındaki en özel şey Avrupa ve Asya kıtaları arasında bulunmasıdır. Avrupa kısmı ülkenin yüzde üçünü kapsar ve vadilerle beraber kısa sıradağlardan oluşur. Asya kısmına Anadolu denilir, kuzeyinde ve güneyinde yüksek dağlarla sınırlıdır. Boyutundan ve coğrafi düzeninden dolayı Türkiye farklı iklim bölgelerine sahiptir. Anadolu dağlarının merkezindeki az yağışlı kıtasal step ikliminden kıyıdaki Akdeniz iklimine kadar çeşitlilik gösterirler. Bu Türkiye’deki bitki örtüsünün de çok çeşitli olduğu ve çok çeşitli tarım imkanları sağladığı anlamına gelir. Bölgeye bağlı olarak, HiPP organik domatesleri ve organik armutları da dahil ham maddeler hemen hemen ülkenin üçte birinde yetişir.