HiPP Çocuk Sütü, kış aylarında bile D vitamini seviyelerini iyileştirir

D vitamini takviyesi genellikle bebeklikten sonra kesilir. Bununla birlikte, yeni yürümeye başlayan çocuklar bile D vitamini konusunda eksiktir. Çalışma, D vitamini ile zenginleştirilmiş büyüme sütünün, inek sütüne kıyasla kış aylarında D vitamini serum seviyelerindeki mevsimsel düşüşü daha iyi önleyip önleyemeyeceğini inceliyor.

Yeni yürümeye başlayan çocuklarda besin arzı genellikle yetersizdir

EFSA raporu şunu gösteriyor: Avrupa'da yeni yürümeye başlayan çocuklar, belirli besin maddelerinin yetersiz temini için risk altında:

D vitamini eksikliği prevalansı, yüksek oranda ek kullanıcısı olan popülasyonlarda bile% 10 ila 30'du. Düşük diyet alımlarını telafi etmek için endojen sentez yeterli değildir.

Çalışma tasarımı

• 2-6 yaş arası çocuklarla ileriye dönük, randomize, çift kör, kontrollü müdahale çalışması

• Toplam eğitim süresi: 10 ay - kış ve yaz dönemlerine bölünmüştür

• Süt ürünleri: 100 ml'de 2,85 μg (114 IU) D vitamini içeren HiPP Çocuk/Büyüme Sütü (çalışma formülü) ile 100 ml'de 0,03 μg (1,2 IU) D vitamini içeren az yağlı inek sütü

Sonuç:

Müdahale çalışması, çocuk sütüyle daha iyi D vitamini tedarikini gösteriyor.

• Çocuk devam sütü grubunda önemli ölçüde daha yüksek 25 (OH) D serum konsantrasyonu (ortalama 7,1 μg veya 284 IU / gün alım ile)

• Çocuk devam sütünün yazın bile güvenli kullanımı (medyan 25 (OH) D serum değerleri: 27,6 ng / ml - görüntü yok)

Tartışma:

2,9 μg / 100 ml D vitamini içeren çocuk devam sütü, kış aylarında 25 (OH) D serum konsantrasyonunun düşmesini önleyen güvenli ve kolay bir beslenme önlemidir.

Referanslar:

1. Hower J et al. Vitamin D fortification of growing up milk prevents decrease of serum 25-hydroxyvitamin D concentrations during winter: a clinical intervention study in Germany. Eur J Pediatr 2013; 172: 1597–1605.

2. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies. EFSA Journal 2013; 11: 3408

3. Gunther AL et al. Protein intake during the period of complementary feeding and early childhood and the association with body mass index and percentage body fat at 7 y of age. Am J Clin Nutr 2007; 85: 1626- 33