Hafif İşitme Kaybı Okul Performansını Düşürür

03.2020

Prof.J.Spranger, Mainz Üniversitesi Pediatri Bölümü- Almanya

26-40 desibel veya daha fazla hafif ila şiddetli işitme kaybı olan çocuklar, olmayanlara göre daha zayıf dil gelişimi ve okul performansı sergilemektedir. Alman pediatrik odyolojistler, hafif işitme kaybının (- 16-25 db) okul performansı ve davranış sorunları üzerindeki ilişkisini incelediler [1].

Kesitsel bir çalışmada, 9-11 yaşları arasındaki 2399 çocuğun işitme ile dil ve akademik becerileri, matematiği ve dünya yönelimini (coğrafya, biyoloji, tarih dahil) değerlendiren CITO test puanları arasında bir bağlantı olup olmadığını incelediler. Ek olarak, işitme kapasitesi ile çocuklarda duygusal ve davranışsal sorunları değerlendirmek için kullanılan doğrulanmış bir ebeveyn anketi olan Çocuk Davranışı Kontrol Listesinin sonuçları arasında bir bağlantı olup olmadığını da incelediler.

Cinsiyet, doğum ağırlığı ve sosyal geçmiş gibi ortak değişkenler hesaba katıldığında, işitme bozukluğu ile okul performansı hakkında bilgi sağlayan düşük CITO puanları arasında hafif ama anlamlı bir ilişki bulundu. Özellikle ilgi çekici olan, sınıfta bulacağınız gibi gürültülü bir ortamda konuşma alım eşiğini değerlendiren gürültüde konuşma testleriydi. Hafif işitme kaybı olan çocuklarda hem dil hem de matematik becerileri olumsuz etkilenmiştir. Gürültü içinde konuşma testinde, işitme engelli kızların da dikkat problemi puanları daha yüksekti. Sadece iki taraflı değil, aynı zamanda asimetrik işitme kaybı ile de farklılıklar bulundu.

Yorum: Hafif derecede işitme engelli bir çocuğun işitme cihazına ihtiyacı yoktur, ancak muhtemelen sınıfın önünde oturmalıdır. Odyologlar, hafif işitme kaybı olan bir kişiye konuşmanın daha yumuşak geldiğini bilir, bu da onların daha yakından ilgilenmelerini gerektirir ve çok daha çabuk yorulmalarına neden olur. İşitme bozuklukları özellikle daha önce hipoksi, hiperbilirubinemi ve sepsis gibi yenidoğan problemleri olan çocuklarda beklenebilir [2]. 

Referanslar:

[1] Le Clercq CMP, Labuschagne LJE, Franken MJP, et al. (2020) Association of Slight to Mild Hearing Loss With Behavioral Problems and School Performance in Children. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 146

(2): 113-120. doi:10.1001/jamaoto.2019.3585. [2] Butcher E, Dezateux C, Knowles RL (2020) Risk factors for permanent childhood hearing impairment. Arch Dis Child 105(2):187-189.