Çalışma Doğruluyor: HiPP Probiyotik Güvenlidir.

Anne sütü, prebiyotik ve probiyotikli bebek maması geliştirilmesine ilham kaynağı olmuştur. Prebiyotik olarak anne sütü oligosakkaritlerine (HMO'lar) ek, anne sütü çeşitli probiyotik kültürler içerir.

Örneğin ESPGHAN her bir prebiyotik ve probiyotik içeriğin güvenliğinin ve faydasının bilimsel çalışmalarda, ayrı ayrı ve ikisinin herhangi bir kombinasyonu için belirlenmesini gerektirir. Ayrıca, probiyotiklerin erken uygulanmasının daha sonrasında sağlık üzerinde ne gibi etkileri olabileceğini göstermek için uzun vadeli veriler gereklidir (1).

Bebek formüllerinde L. fermentum ve Galaktooligosakkarit

L. fermentum orijinal olarak anne sütünde en çok bulunan probiyotiklerdendir aynı zamanda bebek bağırsağında tipik bir kolonizördür. Çok sayıda hücre kültürü, hayvan çalışmasında, ve insan denemelerinde, önce yetişkinlerde ve daha sonra bebeklerde araştırılmıştır.

Sonuçlar, L. fermentum CECT5716'nın sadece güvenli bir probiyotik suş olmadığını, aynı zamanda gastrointestinal sistemde de hayatta kaldığını (2, 3) ve bağışıklık sistemi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir (4, 5, 6, 7).

1-6 aylık 121 bebekte yapılan randomize, çift kör, kontrollü bir çalışma, L. fermentum ve GOS'un bebek formülünde de güvenli olduğunu ve bu süre zarfında enfeksiyonlarda önemli bir azalmaya yol açtığını göstermiştir (8 ). L. fermentum ve GOS içeren bir devam formülü çalışması benzer sonuçlar vermiştir (9).

Devam formüllerinde de uzun vadeli güvenliği onaylar

Bebek formülü klinik çalışmasının takibi, GOS ve L. fermentum içeren formülün uzun vadede de güvenli olduğunu doğrulamaktadır (10). Araştırıcılara göre, bebek mamasında probiyotiklerin güvenliği üzerine yapılan en büyük uzun vadeli çalışmadır.

İlk 2012 yılındaki çalışmaya orijinal olarak katılan 91 çocuktan elde edilen veriler, randomize takip için kullanıldı. Birincil amaç, 0,5, 1, 2 ve 3 yaşlarında kilo, boy ve baş çevresi ile büyümeyi kaydetmekti.

Maldonado ve ark. yaşamın ilk altı ayında GOS ve L. fermentum içeren bebek maması alan çocukların (müdahale grubu), probiyotiksiz mama alan çocuklara (kontrol grubu) kıyasla yeterince büyüdüğünü göstermiştir.

Üç yaşındaki ortalama ağırlık, boy ve baş çevresi değerleri her iki gruptaki çocuklarda benzerdi (Şekil 1). Enfeksiyon, bulaşıcı olmayan hastalıklar ve bağırsak problemlerinin insidansında hiçbir farklılık bulunmadı. Dışkıda bulunan bağırsak bakterileri de ilgili gruplarda karşılaştırılabilirdi. 

Şekil 1 Bebek mamasının uzun vadeli güvenliği (GOLF 2 Takip çalışması)10: Beslenmeye göre vücut ağırlığı, vücut boyu, baş çevresi için antropometrik veriler

Rakamlar

Sonuç

• Bebek formülüyle yapılan klinik çalışmanın takibi, L. fermentum'un erken kullanımının uzun vadeli güvenliğini doğruladı.

• Bağırsak işlevi, dışkı parametreleri ve hastalık insidansında herhangi bir fark olmaması bekleniyordu. Probiyotiklerin etkisi her zaman yalnızca yutulma döneminde ortaya çıkarken, sinbiyotik bebek maması durumunda yaşamın ilk altı ayında ortaya çıkar. Bu süre zarfında enfeksiyonların azaltılması özellikle önemlidir çünkü bebekler ilk altı ayda çok hassastır.

• Takip çalışması, bebek ve devam maması üzerine yapılan çalışmaların halihazırda gösterdiği şeyi pekiştiriyor: Bebek mamasına pre ve probiyotik eklemek, doğru yönde atılmış önemli bir adım ve bebek maması bileşimi için ileriye dönük bir kavramdır. 

Referanslar:

1. Braegger C et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2011; 52: 238–50.

2. Martin R et al. Hum Lact 2005; 21: 8–17.

3. Lara-Villoslada F et al. J Dairy Res. 2009; 76(2): 216–221.

4. Peran L et al. Int J Colorectal Dis 2006; 21(8): 737–746. 

5. Olivares M et al. J Appl Microbiol 2006; 101(1): 72–79.

6. Arribas B et al. Br J Nutr 2009; 101(1): 51–8.

7. Peran L et al. Br J Nutr. 2007; 97(1): 96–103.

8. Gil-Campos et al. Pharmacol Res 2012; 65: 231–238.

9. Maldonado et al. J Pediatr 2012; 54: 55–61.

10. Maldonado et al. Pharmacol Res 2015; 95–96: 12–19, epub.