Anne sütü mikrobiyomu ile ilişkili maternal ve perinatal faktörler

Anne sütünün mikrobiyotasına ilişkin yeni bulgular yayınlanmıştır.HiPP Anne Sütü Çalıştayı'nın bulgularına dayanarak, “Beslenmede Güncel Gelişmeler” dergisi “Anne Sütü Mikrobiyomu ile İlişkili Anne ve Perinatal Faktörler” başlıklı bir makale yayınlamıştır. Anne sütü mikrobiyomunun çocuk sağlığı, özellikle bağırsak mikrobiyotasının gelişimi üzerindeki olası etkilerini vurgulamaktadır.