Anne sütü bağırsakta nasıl çalışıyor?

Doğal laktik asit kültürleri: Anne sütü, bağırsağa yerleşen ve zararlı bakterileri uzaklaştıran yararlı laktik asit kültürleri içermektedir.

Anne sütü lifleri: "yemek" olarak işlev görür ve laktik asit kültürlerinin daha iyi çoğalmalarını sağlar.

Patojenler