Bir şirket felsefesi olarak sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik üç konu arasındaki doğru dengedir: ekoloji, ekonomi ve sosyal yönler.