Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik, bir yaşam tarzı gerektirir ve insan yaşamını oluşturan doğal kaynakların aşırı kullanılmaması hatta yok edilmemesini şart koşar. Bu ifadenin arkasındaki anlayış yüzlerce yıl önce ormanlarda tanımlanmıştır. Yalnızca aynı miktarda tekrar yetişebilecek kadar odunun kesildiği ve odunun asla tamamen tüketilmediği ve gelecek nesiller tarafından da kullanılabilecek halde bırakıldığı bir fayda biçimini tanımlamaktadır.

  • Biyolojik Çeşitlilik

    Biyolojik çok çeşitlilikte dünya çapında verilen kayıplar endişe verici boyuta ulaştı. Aynısı insan eliyle binlerce yıldan bu yana yapılmakta olan yetiştiriciliğin yarattığı yararlı bitki ve yararlı hayvan çeşitliliğini etkilemektedir.

    Devamı...
  • Çevre ve iklim'in Sürdürülebilir Korunması

    Çağımızın en önemli görevlerinden birisi iklimin ve atmosferin korunmasıdır. Hipp yıllardır sürekli olarak tutarlı çevre yönetimi ile enerji ve hammadde tasarrufu sağlamaktadır.