Ek gıda aramaallerji riski


genişletilmiş ürün arama

Motor Becerilerinin Gelişmesi

Adım Adım...

Burada, ilk 12 ay içinde motor becerilerinin hangi gelişim aşamalarının gerçekleştiğini size anlatacağız.

Unutmayınız: Her çocuk kendi bireysel süresinde gelişir. Eğer bebeğinizin gelişimi ile ilgili şüpheleriniz varsa lütfen pediatristinize başvurunuz.

Yeni doğan

Bilinçsiz refleksler ve tepkiler, hala çok baskındır. Eğer bebeğinize bir parmak uzatırsanız derhal tutacaktır. Eğer ayak tabanına dokunursanız küçük ayağı birşeyi kavramak istermiş gibi bükülecektir.

Birinci Ayda

Bebek karnı üzerinde yatarken başını kaldırmaya başlar. İlk seferinde çok kısa bir süre ve çok fazla efor harcayarak bunu yapar ama zaman geçtikçe daha fazla süreklilik kazanır. Bebek elini emmek için ağzına götürmeye başlar.

İkinci Ayda

Bacaklar artık sürekli bükülü değildir. Eğer bebek sırtüstü yatıyorsa bacaklarıyla oldukça güçlü tekmeler atarlar. Yüzüstü yatarken artık başlarını 45 derece kaldırabilirler. Eğer bebeği oturması için kaldırırsanız başını 5 saniyeye kadar tutabilecektir.

Üçüncü Ayda

Çocuk yüzüstü yatarken başını kaldırdığında kendisini alt kolları ile destekler. Artık yan dururken sırtüstü dönebilir. Yumruk sıkma refleksi yumuşamaya ve daha bilinçli kavramaya başlar.

Dördüncü Ayda

Eğer bebeğinizi oturtursanız hala onu desteklemeniz gerekir. Başlarını her iki tarafa da rahatça çevirebilirler. Kollarıyla kendilerini desteklemede ve vurma konusunda artık oldukça deneyimlidirler. Gözleriyle uzakta olan nesneleri takip ederler ve onlara ulaşmaya çalışırlar.

Beşinci Ayda